اسپانیا در صدر جدول آماری


طبق آمار منتشر شده از موارد متعدد تاکتیکی و تکنیکی، اسپانیا در صدر جدول جام جهانی ایستاده است.

 خسوس ناواس هافیک جلوزن تیم ملی فوتبال اسپانیا با 35 سانتر صحیح به داخل محوطه 6 قدم در صدر است و پس از او سیمائو از پرتغال با 32 سانتر در رتبه دوم ایستاده است.

 در گزینه ورود به محوطه 6 قدم با دریبل و حرکات انفرادی، ناواس و داوید ویا از اسپانیا به ترتیب با 7 و 6 امتیاز دو رتبه اول و دوم را به خود اختصاص داده‌اند.
در تعویض موفق جناح بازی، ژابی آلونسو با 36 مورد موفق و چاوی ارناندس با 32 مورد هر دو از اسپانیا در صدر جدول هستند.

 در پوشش مناسب دفاع در هنگام حمله آلمان در رتبه اول است و اسپانیا رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.
تعداد کرنرهای منجر به خلق موفعیت گلزنی، برای اسپانیا 24 مورد و برای شیلی 22 مورد بوده است.

 بیشترین کنترل میانه میدان در دو بازی اول برای آرژانتین 75 دقیقه، برای اسپانیا 70 دقیقه و برای اسلوونی 65 دقیقه بوده است.

 تعداد پاس‌های صحیح اسپانیا 1114 مورد و آلمان 981 مورد بوده و رتبه سوم به آرژانتین با 854 مورد اختصاص یافته است.

/ 0 نظر / 4 بازدید