اعتراض باشگاه پرسپولیس به حکم ممنوع المصاحبه شدن علی دایی


مجازات آقای دایی می‌تواند ممنوعیت از انجام مصاحبه در مورد مقامات فدراسیون یا مسئولان تیم ها در مدتی معین را در برگیرد و ممنوعیت مصاحبه در خصوص حوزه عمومی فوتبال، نادیده گرفتن حق طبیعی افراد در آزادی بیان و البته با رعایت حریم های قانونی و همچنین حقوق مسلم فنی و تبلیغی باشگاه است.

باشگاه پرسپولیس نامه اعتراض خود به رای کمیته انضباطی درباره علی دایی را به فدراسیون فوتبال ارسال کرد. مصطفی شکری معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس در خصوص مفاد این اعتراض به سایت رسمی باشگاه پرسپولیس گفت: ایرادات باشگاه به رای صادره در دو قالب ایرادات شکلی و ماهوی است.

شکری ادامه داد: متاسفانه در موضوع اخیر کمیته محترم انضباطی قبل از قطعیت رای و حتی قبل از ابلاغ رای به باشگاه اقدام به انتشار رای خود از طریق رسانه های عمومی کرده است. با عنایت به وقوع این تخلف از ناحیه مرجعی که خود متولی امر نظم و انضباط در حوزه ورزش است، تقاضای رسیدگی در این خصوص از دیگر موارد در نامه باشگاه بوده است.

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس ایراد اصلی ماهوی رای کمیته انضباطی را اینگونه تشریح کرد: ماده استنادی کمیته محترم انضباطی در احراز تخلف آقای دایی ماده 23 ایین نامه است این در حالیست که ماده 23 اشاره بر توهین یا بیان تحریک آمیز علیه مقامات رسمی فدراسیون، تیم ها و یا مدیران ارکان ورزشی دارد. در این حالت مجازات آقای دایی می‌تواند ممنوعیت از انجام مصاحبه در مورد مقامات فدراسیون یا مسئولان تیم ها در مدتی معین را در برگیرد و ممنوعیت مصاحبه در خصوص حوزه عمومی فوتبال، نادیده گرفتن حق طبیعی افراد در آزادی بیان و البته با رعایت حریم های قانونی و همچنین حقوق مسلم فنی و تبلیغی باشگاه است. به طور مثال انجام کنفرانس های مطبوعاتی و نشست های خبری با لحاظ استفاده از لوگوی اسپانسرهای باشگاه از حقوق تبلیغی مصرح در ماده 23 آیین نامه است که با رای مذکور مورد خدشه قرار گرفته است.

/ 0 نظر / 3 بازدید