مبعلی، میداودی، خلعتبری و عمادرضا مدنظر فولاد خوزستان


باشگاه فولاد خوزستان در فصل نقل و انتقالات جذب بازیکنانی نظیر مبعلی، میداودی، خلعتبری و عمادرضا را مدنظر قرار داده است.

  باشگاه فولاد خوزستان که تا کنون فقط بهادر عبدی را جذب کرده است، بازیکنانی نظیر ایمان مبعلی، میداودی، محمدرضا خلعتبری و عمادرضا را در نظر دارد.
 به جز تماس مستقیم با ایمان مبعلی باشگاه فولاد با سایر بازیکنان هنوز به طور مستقیم مذاکرات خود را آغاز نکرده است.
 تمرینات تیم فولاد از 22 خرداد آغاز می شود. مجید جلالی که به تایلند سفر کرده فردا به ایران باز می گردد.
 سرمربی فولاد قصد دارد برای جذب بازیکن خارجی عازم برزیل شود.

/ 0 نظر / 6 بازدید