اعتصاب در سری A ایتالیا قطعی شد

فوتبال ایتالیا «سه شنبه سیاه» را به تاریخ پرفراز و نشیب خود اضافه می کند. روز سی نوامبر 2010 به خاطر تصمیم سندیکای بازیکنان فوتبال ایتالیا مبنی بر بازی نکردن در رقابتهای باشگاهی برای دومین بار در تاریخ فوتبال این کشور جاودانه خواهد شد.

هفته شانزدهم این رقابتها که قرار بود روزهای یازدهم و دوازدهم دسامبر برگزار شود، به خاطر اعتصاب بازیکنان انجام نخواهد شد. سه شنبه بعدازظهر آخرین تلاشهای آبته، رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا هم به منظور میانجیگری مؤثر واقع نشدند. سندیکای بازیکنان پس از ترک میزمذاکره به نشانه اعتراض، حاضر به گوش دادن به گزارش پرونده اتحادیه فوتبال ایتالیا نشده و تصمیم خود را برای اعتصاب قطعی کرد. این تصمیم خشم رئیس کمیته المپیک ایتالیا پتروچی را برانگیخت که اعلام کرد، اعتصاب اقدامی گستاخانه است. هرکس که بخواهد خود را قلدر نشان دهد، در واقع ضعف خود را آشکارتر می کند.

به نوشته قدس ،  این موضوع از بی توجهی به سرنوشت فوتبال ایتالیا خبر می دهد. در تاریخ فوتبال ایتالیا تنها یک بار حادثه ای مشابه رخ داده که مربوط به چهارده سال پیش است. در روزهای شانزده وهفدهم مارس 1996 بازیکنان سری A تصمیم گرفته بودند به نشانه اعتراض به عدم تمدید قراردادهای جمعی و مسایل مربوط به ورود قانون بوسمن به فوتبال اعتصاب کنند.
سرجوکامپانا در نقش رئیس سندیکای بازیکنان بیانیه این گروه را با ذکر دلایل آنها برای اعتصاب در جمع خبرنگاران قرائت کرد. هیأت متشکل از نمایندگان سندیکاها حتی حاضرنشد اظهارات و راه حل آبته را در نقش مرد اول فدراسیون فوتبال ایتالیا در این مورد گوش کند. سندیکای بازیکنان اعلام کرده، این اعتصاب انجام خواهد شد و آنها از اینکه مجبور شده اند دست به چنین اقدامی بزنند، واقعاً متأسف هستند، برای اینکه بازیکنان شاغل در لیگ مدعی اند که حاضر بودند در مورد 6 بند از 8 ماده مورد اختلاف میان دو طرف مذاکره و بحث کنند، ولی اتحادیه فوتبال ایتالیا نظر دیگری دارد. نمایندگان اتحادیه پس از این مذاکرات بی نتیجه اعلام کردند، شاهد جلسه ای بوده اند که واژه باورنکردنی هم برای توصیف آن کم است؛ زیرا از نظرآنها اعتصاب کردن تصمیم کاملاً غیرمسؤولانه و غیرمنطقی به نظر می رسد.

این شرایط باعث می شود فوتبال ایتالیا وارد یک بازی خطرناک شود.
اتحادیه فوتبال ایتالیا معتقد است، یک بازیکن باید فقط فوتبال بازی کند، ولی از نظر سندیکای بازیکنان آنها اجازه دارند در وقت آزاد خود شغل دومی هم داشته باشند. از نظر رفتار بازیکنان هم هیچ گونه توافق بین اتحادیه فوتبال و سندیکای بازیکنان وجود ندارد. در مورد دستمزد بازیکنان هم توافق لازم میان دو طرف حاصل نمی شد. مورد اختلاف دیگر این است که اتحادیه فوتبال ایتالیا اعتقاد دارد، یک مربی می تواند تیم را به گروه های مختلف تقسیم کند و حتی عده ای از بازیکنان را از ترکیب اصلی بیرون بگذارد، ولی سندیکای بازیکنان می گویند، همه اعضای تیم باید با هم تمرین کنند و هیچ فرقی بین آنها گذاشته نشود. مورد دیگر اینکه از نظراتحادیه فوتبال ایتالیا یک بازیکن نمی تواند انتقال به یک تیم همسطح تیم کنونی خود را با همان شرایط اقتصادی رد کند و در صورت این کار قرارداد او به طور خودکار لغو می شود و جریمه ای معادل 50 درصد دستمزد او برایش اعمال می شود. سندیکای بازیکنان به طور کامل با این ایده مخالف است.

/ 0 نظر / 5 بازدید