محمدی:70 میلیون تومان حداکثر پاداش بازیکنان فوتبالسازمان لیگ فوتبال حرفه‌ای حداکثر میزان پاداش بازیکنان را 70 میلیون تومان تعیین کرد.

 عزیز محمدی، رئیس سازمان لیگ، در مورد میزان سقف پاداش بازیکنان لیگ برتری گفت: حداکثر پاداش یک بازیکن در طول فصل 70 میلیون تومان تعیین شده است که این مبلغ باید در جریان فصل به بازیکنان پرداخت شود. این مبلغ در واقع جدا از سقف قرارداد است و هر باشگاه می‌تواند با توجه به مبلغ قرارداد بازیکنان یک پنجم دستمزد را پاداش بدهد.

 وی ادامه داد: این رقم خارج از سقف قرارداد 350 میلیون تومانی است که برای بازیکنان تعیین شده و میزان پاداش را به این دلیل اعلام کردیم که نهادهای نظارتی باشگاه‌ها بدانند میزان سقف پاداش بازیکنان چقدر است.

 رئیس سازمان لیگ در مورد تخطی برخی از باشگاه‌ها از سقف قراردادها عنوان کرد: نمی‌توانیم قصاص قبل از جنایت کنیم. هیچ قراردادی بالاتر از سقف 350 میلیون تومان در سازمان لیگ به ثبت نمی‌رسد. اگر قراردادی بالاتر از این مبلغ ثبت شود کارت بازی صادر نمی‌کنیم. اگر باشگاهی مرتکب تخلف شود از آن باشگاه امتیاز کسر می‌کنیم و بازیکن هم در آن فصل اجازه بازی نخواهد داشت. به باشگاه‌ متخلف هم اجازه نخواهیم داد به جای بازیکن محروم شده بازیکنی جذب کند.

/ 0 نظر / 5 بازدید