برنامه کامل نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال

نام تیم‌های میزبان ابتدا آمده است:

* هفته اول (11 و 12 مرداد ماه) 
پرسپولیس - ملوان بندرانزلی 
داماش گیلان- صنعت نفت آبادان 
فجر سپاسی شیراز - نفت تهران 
فولاد خوزستان - شاهین بوشهر 
مس کرمان - شهرداری تبریز 
سایپا - مس سرچشمه 
سپاهان - استقلال 
راه‌آهن- ذوب‌آهن 
تراکتورسازی تبریز - صبای قم

* هفته دوم (16 و 17 مرداد ماه) 
شاهین بوشهر - پرسپولیس 
استقلال - داماش گیلان 
ملوان بندرانزلی - راه‌آهن 
صنعت نفت آبادان - فجر سپاسی شیراز 
نفت تهران - مس کرمان 
مس سرچشمه - فولاد خوزستان 
صبای قم- سپاهان 
ذوب‌آهن - تراکتورسازی تبریز 
شهرداری تبریز - سایپا

* هفته سوم (20 و 21 مرداد ماه) 
پرسپولیس - شهرداری تبریز 
فجر سپاسی شیراز - داماش گیلان 
ملوان بندرانزلی- مس سرچشمه 
تراکتورسازی تبریز - شاهین بوشهر 
مس کرمان - استقلال 
سپاهان - صنعت نفت آبادان 
سایپا - ذوب‌آهن 
راه‌آهن - صبای قم 
فولاد خوزستان - نفت تهران

* هفته چهارم (25 و 26 مرداد ماه) 
مس سرچشمه - پرسپولیس
داماش گیلان - تراکتورسازی تبریز 
شاهین بوشهر - ملوان بندر انزلی 
استقلال - فجر سپاسی شیراز 
صنعت نفت آبادان - مس کرمان 
ذوب‌آهن - فولاد خوزستان 
صبای قم- سایپا 
شهرداری تبریز - سپاهان 
راه‌آهن - نفت تهران

*هفته پنجم ( اول و دوم شهریور) 
پرسپولیس - صنعت نفت آبادان 
سایپا - داماش گیلان 
ملوان بندرانزلی- ذوب‌آهن 
مس کرمان - فجر سپاسی شیراز 
شاهین بوشهر - صبای قم 
راه آهن - مس سرچشمه 
سپاهان - نفت تهران 
تراکتورسازی تبریز - شهرداری تبریز 
فولاد خوزستان - استقلال

* بین هفته پنجم و ششم اردوی تیم ملی و مقدماتی جام جهانی 2014 برگزار می‌شود.

*هفته ششم (18 و 19 شهریور ) 
ذوب آهن - پرسپولیس 
داماش گیلان - مس کرمان 
صبای قم - ملوان بندرانزلی 
فجر سپاسی شیراز - سپاهان 
مس سرچشمه - شاهین بوشهر 
نفت تهران - سایپا 
استقلال - تراکتورسازی تبریز 
شهرداری تبریز - راه‌آهن 
صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان

* هفته هفتم (25 و 26 شهریور ) 
پرسپولیس - استقلال 
سپاهان - داماش گیلان 
ملوان بندر انزلی - صنعت نفت آبادان 
راه‌آهن - فجر سپاسی شیراز 
شاهین بوشهر - ذوب آهن 
سایپا - مس کرمان 
مس سرچشمه - صبای قم 
تراکتورسازی تبریز - نفت تهران 
فولاد خوزستان - شهرداری تبریز

* 24 شهریور مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا برگزار می‌شود.

* هفته هشتم (3 و 4 مهر) 
فجر سپاسی شیراز - پرسپولیس 
داماش گیلان - راه‌آهن 
نفت تهران - ملوان بندرانزلی 
شهرداری تبریز - شاهین بوشهر 
مس کرمان - سپاهان 
ذوب آهن - مس سرچشمه 
استقلال - سایپا 
فولاد خوزستان - صبای قم 
صنعت نفت آبادان - تراکتورسازی تبریز

* هفته نهم (8 و 9 مهر ماه) 
پرسپولیس - صبای قم 
شاهین بوشهر - داماش گیلان 
ملوان بندر انزلی - استقلال 
فولاد خوزستان - فجر سپاسی شیراز 
تراکتورسازی تبریز - مس کرمان 
مس سرچشمه - شهرداری تبریز 
سایپا - سپاهان 
ذوب آهن - نفت تهران 
راه‌ آهن - صنعت نفت آبادان

* هفته دهم (21 و 22مهر ماه) 
مس کرمان - پرسپولیس 
داماش گیلان - فولاد خوزستان 
شهرداری تبریز - ملوان بندرانزلی 
فجر سپاسی شیراز - سایپا 
نفت آبادان - شاهین بوشهر 
نفت تهران - مس سرچشمه 
سپاهان - تراکتورسازی تبریز 
صبای قم - ذوب آهن 
استقلال - راه‌آهن

* بین هفته نهم و دهم اردوی ششم تیم ملی برگزار می‌شود. 15مهر ماه روز فیفا است و 19 مهر ماه مقدماتی جام جهانی برگزار خواهد شد.

* هفته یازدهم ( 28 و 29 مهر ماه) 
پرسپولیس - نفت تهران 
ملوان بندر انزلی - داماش گیلان 
شاهین بوشهر - فجر سپاسی شیراز 
فولاد خوزستان - مس کرمان 
مس سرچشمه - صنعت نفت آبادان 
راه آهن - سپاهان 
ذوب‌ آهن - استقلال 
تراکتورسازی تبریز - سایپا 
صبای قم - شهرداری تبریز

* سوم آبان جام حذفی برگزار می‌شود.

* هفته دوازدهم ( 9 و 10 آبان) 
داماش گیلان - پرسپولیس 
سپاهان - ملوان بندر انزلی 
فجر سپاسی شیراز - تراکتورسازی تبریز 
نفت تهران - شاهین بوشهر 
مس کرمان - راه آهن 
استقلال - مس سرچشمه 
شهرداری تبریز - ذوب آهن 
فولاد خوزستان - سایپا 
صنعت نفت آبادان - صبای قم

* اردوی هفتم تیم ملی بین هفته دوازدهم و سیزدهم و 11 آبان مقدماتی جام جهانی برگزار می‌شود.

* هفته سیزدهم (26- 27 و 28 آبان ) 
پرسپولیس - سپاهان 
مس سرچشمه - داماش گیلان 
ملوان بندرانزلی - فجر سپاسی شیراز 
شاهین بوشهر - مس کرمان 
ذوب آهن - صنعت نفت آبادان 
راه‌آهن - سایپا 
صبای قم - استقلال 
فولاد خوزستان - تراکتورسازی تبریز 
شهرداری تبریز - نفت تهران

* هفته چهاردهم ( 8 و 9 آذر ماه) 
سایپا - پرسپولیس 
داماش گیلان - ذوب‌آهن 
مس کرمان - ملوان بندر انزلی 
مس سرچشمه - فجر سپاسی شیراز 
استقلال - شاهین بوشهر 
سپاهان - فولاد خوزستان 
نفت تهران - صبای قم 
تراکتورسازی تبریز - راه‌ آهن 
صنعت نفت آبادان - شهرداری تبریز

* مرحله سوم جام حذفی بین هفته‌های چهاردهم و پانزدهم برگزار می‌شود.

* هفته پانزدهم (18 و 19 آذر ماه) 
پرسپولیس - تراکتورسازی تبریز 
داماش گیلان- صبای قم 
ملوان بندرانزلی - سایپا 
ذوب آهن - فجر سپاسی شیراز 
شاهین بوشهر- سپاهان 
مس کرمان - مس سرچشمه 
شهرداری تبریز - استقلال 
فولاد خوزستان - راه‌آهن 
نفت تهران - نفت آبادان

* هفته شانزدهم (22 و 23 آذر ) 
راه‌آهن - پرسپولیس 
داماش گیلان - نفت تهران 
فولاد خوزستان - ملوان بندر انزلی 
شهرداری تبریز - فجر سپاسی شیراز 
سایپا - مس کرمان 
مس سرچشمه - صبای قم 
تراکتورسازی تبریز - سپاهان 
استقلال- صنعت نفت آبادان 
سپاهان - ذوب آهن

* هفته هفدهم ( 27 و 28 آذر ماه) 
پرسپولیس - فولاد خوزستان 
شهرداری تبریز - داماش گیلان 
ملوان بندرانزلی - تراکتورسازی تبریز 
صبای قم - فجر سپاسی شیراز 
شاهین بوشهر - راه‌آهن 
ذوب آهن - مس کرمان 
مس سرچشمه - سپاهان 
صنعت نفت آبادان - صبای قم 
نفت تهران - استقلال

 گفتنی است، از 28 آذر تعطیلات نیم‌فصل آغاز و نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر 15 دی شروع می‌شود. 
تاریخ برگزاری دور برگشت لیگ برتر نیز به شرح زیر است:

* هفته هجدهم ( 15 و 16 دی ماه) 
* هفته نوزدهم (20 و 21 دی ) 
* هفته بیستم (29 و 30 دی) 
* هفته بیست و یکم (6 و 7 بهمن ماه) 
* هفته بیست و دوم ( 18 و 19 بهمن ماه) 
* هفته بیست و سوم (25 و 26 بهمن ) 
* هفته بیست و چهارم ( اول اسفند) 
* هفته بیست و پنجم (19 و 20 اسفند) 
* هفته بیست و ششم (28 و 29 اسفند) 
* هفته بیست و هفتم ( 10 و 11 فروردین 91) 
* هفته بیست و هشتم ( 18 و 19 فروردین91) 
* هفته بیست و نهم ( 24 و 25 فروردین ) 
* هفته سی‌ام ( اول و دوم اردیبهشت) 
* هفته سی و یکم ( 7 و 8 اردیبهشت ) 
* هفته سی و دوم (15 اردیبهشت) 
* هفته سی و سوم (22 اردیبهشت) 
* هفته سی و چهارم و پایانی ( 29 اردیبهشت)

/ 0 نظر / 17 بازدید