تاریخچه میزبانها و قهرمانان جامهای جهانی

سال ۱۹۳۰ - کشور میزبان اوروگوئه - قهرمان جام اوروگوئه

مسابقه نهایی: اوروگوئه چهار - آرژانتین دو


سال
۱۹۳۴ - کشور میزبان ایتالیا - قهرمان جام ایتالیا

مسابقه نهایی: ایتالیا چهار - چکسلوواکی یک


سال
۱۹۳۸ - کشور میزبان فرانسه - قهرمان جام ایتالیا

مسابقه نهایی: ایتالیا چهار - مجارستان دو


سال
۱۹۵۰ - کشور میزبان برزیل - قهرمان جام اوروگوئه

مسابقه نهایی: اوروگوئه دو - برزیل یک


سال
۱۹۵۴ - کشور میزبان سوئیس - قهرمان جام آلمان غربی

مسابقه نهایی: آلمان غربی سه - مجارستان دو


سال
۱۹۵۸ - کشور میزبان سوئد - قهرمان جام برزیل

مسابقه نهایی: برزیل پنج - سوئد دو


سال
۱۹۶۲ - کشور میزبان شیلی - قهرمان جام برزیل

مسابقه نهایی: برزیل سه - چکسلوواکی یک


سال
۱۹۶۶ - کشور میزبان انگلیس - قهرمان جان انگلیس

مسابقه نهایی: انگلیس چهار - آلمان غربی دو


سال
۱۹۷۰ - کشور میزبان مکزیک - قهرمان جام برزیل

مسابقه نهایی: برزیل چهار - ایتالیا یک


سال
۱۹۷۴ - کشور میزبان آلمان غربی - قهرمان جام آلمان غربی

مسابقه نهایی: آلمان غربی دو - هلند یک


سال
۱۹۷۸ - کشور میزبان ارژانتین - قهرمان جام ارژانتین

مسابقه نهایی: آرژانتین سه - هلند یک


سال
۱۹۸۲ - کشور میزبان اسپانیا - قهرمان جام ایتالیا

مسابقه نهایی: ایتالیا سه - آلمان غربی یک


سال
۱۹۸۶ - کشور میزبان مکزیک - قهرمان جام آرژانتین

مسابقه نهایی: آرژانتین سه - المان غربی دو


سال
۱۹۹۰ - کشور میزبان ایتالیا - قهرمان جام آلمان غربی

مسابقه نهایی: آلمان غربی یک - آرژانتین صفر


سال
۱۹۹۴ - کشور میزبان امریکا - قهرمان جام برزیل

مسابقه نهایی: با ضربات پنالتی برزیل سه - ایتالیا دو


سال
۱۹۹۸ - کشور میزبان فرانسه - قهرمان جام فرانسه

مسابقه نهایی: فرانسه سه - برزیل صفر


سال
۲۰۰۲ - میزبان مشترک کره جنوبی و ژاپن - قهرمان جام برزیل

مسابقه نهایی: برزیل دو - آلمان صفر


سال
۲۰۰۶ - کشور میزبان آلمان - قهرمان جام ایتالیا

مسابقه نهایی : ایتالیا یک - فرانسه یک در وقت قانونی

ایتالیا پنج - فرانسه سه با ضربات پنالتی

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
kiarash

اطلاعات ارائه شده بسیار عالی است فقط لطفا عنوان هر مطلب را در ابتدای سایت قرار دهید تا محتوای سایت مشخص شده وبر اساس نیاز مطلب انتخاب شود. متشکرم