تاریخچه میزبانها و قهرمانان جامهای جهانی
ساعت ٥:٠٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: جام جهانی ، تاریخچه میزبانها و قهرمانان جامهای جهانی ، ورزش ، فوتبال

سال ۱۹۳۰ - کشور میزبان اوروگوئه - قهرمان جام اوروگوئه

مسابقه نهایی: اوروگوئه چهار - آرژانتین دو


سال
۱۹۳۴ - کشور میزبان ایتالیا - قهرمان جام ایتالیا

مسابقه نهایی: ایتالیا چهار - چکسلوواکی یک


سال
۱۹۳۸ - کشور میزبان فرانسه - قهرمان جام ایتالیا

مسابقه نهایی: ایتالیا چهار - مجارستان دو


سال
۱۹۵۰ - کشور میزبان برزیل - قهرمان جام اوروگوئه

مسابقه نهایی: اوروگوئه دو - برزیل یک


سال
۱۹۵۴ - کشور میزبان سوئیس - قهرمان جام آلمان غربی

مسابقه نهایی: آلمان غربی سه - مجارستان دو


سال
۱۹۵۸ - کشور میزبان سوئد - قهرمان جام برزیل

مسابقه نهایی: برزیل پنج - سوئد دو


سال
۱۹۶۲ - کشور میزبان شیلی - قهرمان جام برزیل

مسابقه نهایی: برزیل سه - چکسلوواکی یک


سال
۱۹۶۶ - کشور میزبان انگلیس - قهرمان جان انگلیس

مسابقه نهایی: انگلیس چهار - آلمان غربی دو


سال
۱۹۷۰ - کشور میزبان مکزیک - قهرمان جام برزیل

مسابقه نهایی: برزیل چهار - ایتالیا یک


سال
۱۹۷۴ - کشور میزبان آلمان غربی - قهرمان جام آلمان غربی

مسابقه نهایی: آلمان غربی دو - هلند یک


سال
۱۹۷۸ - کشور میزبان ارژانتین - قهرمان جام ارژانتین

مسابقه نهایی: آرژانتین سه - هلند یک


سال
۱۹۸۲ - کشور میزبان اسپانیا - قهرمان جام ایتالیا

مسابقه نهایی: ایتالیا سه - آلمان غربی یک


سال
۱۹۸۶ - کشور میزبان مکزیک - قهرمان جام آرژانتین

مسابقه نهایی: آرژانتین سه - المان غربی دو


سال
۱۹۹۰ - کشور میزبان ایتالیا - قهرمان جام آلمان غربی

مسابقه نهایی: آلمان غربی یک - آرژانتین صفر


سال
۱۹۹۴ - کشور میزبان امریکا - قهرمان جام برزیل

مسابقه نهایی: با ضربات پنالتی برزیل سه - ایتالیا دو


سال
۱۹۹۸ - کشور میزبان فرانسه - قهرمان جام فرانسه

مسابقه نهایی: فرانسه سه - برزیل صفر


سال
۲۰۰۲ - میزبان مشترک کره جنوبی و ژاپن - قهرمان جام برزیل

مسابقه نهایی: برزیل دو - آلمان صفر


سال
۲۰۰۶ - کشور میزبان آلمان - قهرمان جام ایتالیا

مسابقه نهایی : ایتالیا یک - فرانسه یک در وقت قانونی

ایتالیا پنج - فرانسه سه با ضربات پنالتی