اعلام برنامه پخش مسابقات جام جهانی 2010 از تلویزیون
ساعت ٢:٢٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: جام جهانی2010

اعلام برنامه پخش مسابقات جام جهانی 2010 از تلویزیون

مسابقات جام جهانی ‌2010 آفریقا در قالب برنامه «یک جهان- یک جام» به روی آنتن می‌رود.


برنامه مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال ‌٢٠١٠ آفریقای جنوبی عبارتند از:

جمعه ‌٨٩/٣/٢١ – ساعت ‌١٨:30 – آفریقای جنوبی و مکزیک

جمعه ‌٨٩/٣/٢١ – ساعت ‌٢٣:00 – اوروگوئه و فرانسه

شنبه ‌٨٩/٣/٢٢ – ساعت ‌١۶:00 – کره جنوبی و یونان

شنبه ‌٨٩/٣/٢٢ – ساعت ‌١٨:30 – آرژانتین و نیجریه

شنبه ‌٨٩/٣/٢٢ – ساعت ‌٢٣:00 – انگلیس و آمریکا

یکشنبه ‌٨٩/٣/٢٣ – ساعت ‌١۶:00 – الجزایر و اسلوونی

یکشنبه ‌٨٩/٣/٢٣ – ساعت ‌١٨:30 – صربستان و غنا

یکشنبه ‌٨٩/٣/٢٣ – ساعت ‌٢٣:00 – انگلیس و آمریکا

دوشنبه ‌٨٩/٣/٢۴ – ساعت ‌١۶:00 – هلند و دانمارک

دوشنبه ‌٨٩/٣/٢۴ – ساعت ‌١٨:30 – ژاپن و کامرون

دوشنبه ‌٨٩/٣/٢۴ – ساعت ‌٢٣:00 – ایتالیا و پاراگوئه

سه شنبه ‌٨٩/٣/٢۵ – ساعت ‌١۶:00 – نیوزلند و اسلواکی

سه شنبه ‌٨٩/٣/٢۵ – ساعت ‌١٨:30 – ساحل عاج و پرتغال

سه شنبه ‌٨٩/٣/٢۵ – ساعت ‌٢٣:00 – برزیل و کره شمالی

چهارشنبه ‌٨٩/٣/٢۶ – ساعت ‌١۶:00 – هندوراس و شیلی

چهارشنبه ‌٨٩/٣/٢۶ – ساعت ‌١٨:30 – اسپانیا و سوئیس

چهارشنبه ‌٨٩/٣/٢۶ – ساعت ‌٢٣:00 – آفریقای جنوبی و اروگوئه

پنجشنبه ‌٨٩/٣/٢٧ – ساعت ‌١۶:00 – آرژانتین و کره جنوبی

پنجشنبه ‌٨٩/٣/٢٧ – ساعت ‌١٨:300 – یونان و نیجریه

پنجشنبه ‌٨٩/٣/٢٧ – ساعت ‌٢٣:00 – فرانسه و مکزیک

جمعه ‌٨٩/٣/٢٨ – ساعت ‌١۶:00 – آلمان و صربستان

جمعه ‌٨٩/٣/٢٨ – ساعت ‌١٨:30 – اسلوانی و آمریکا

جمعه ‌٨٩/٣/٢٨ – ساعت ‌٢٣:00 – انگلیس و الجزایر

شنبه ‌٨٩/٣/٢٩ – ساعت ‌١۶:00 – هلند و ژاپن

شنبه ‌٨٩/٣/٢٩ – ساعت ‌١٨:30 – غنا و استرالیا

شنبه ‌٨٩/٣/٢٩ – ساعت ‌٢٣:00 – کامرون و دانمارک

یکشنبه ‌٨٩/٣/٣٠- ساعت ‌١۶:00 – اسلواکی و پاراگوئه

یکشنبه ‌٨٩/٣/٣٠ – ساعت ‌١٨:30 – ایتالیا و نیوزلند

یکشنبه ‌٨٩/٣/٣٠ – ساعت ‌٢٣:00- برزیل و ساحل عاج

دوشنبه ‌٨٩/٣/٣١ – ساعت ‌١۶:00 – پرتغال و کره شمالی

دوشنبه ‌٨٩/٣/٣١ – ساعت ‌١٨:30 – شیلی و سوئیس

دوشنبه ‌٨٩/٣/٣١ – ساعت ‌٢٣:00 – اسپانیا و هوندراس

سه شنبه ‌٨٩/۴/١ – ساعت ‌١٨:30– مکزیک و اروگوئه

سه شنبه ‌٨٩/۴/١ – ساعت ‌١٨:30 – فرانسه و آفریقای جنوبی

سه شنبه ‌٨٩/۴/١ – ساعت ‌٢٣:00 – نیجریه و کره جنوبی

سه شنبه ‌٨٩/۴/١ – ساعت ‌٢٣:00 – یونان و آرژانتین

چهارشنبه ‌٨٩/۴/٢ – ساعت ‌١٨:30 – اسلونی و انگلیس

چهارشنبه ‌٨٩/۴/٢ – ساعت ‌١٨:30 – آمریکا و الجزایر

چهارشنبه ‌٨٩/۴/٢ – ساعت ‌٢٣:00 – غنا و آلمان

چهارشنبه ‌٨٩/۴/٢ – ساعت ‌٢٣:00 – استرالیا و صربستان

پنجشنبه ‌٨٩/۴/٣ – ساعت ‌١٨:30 – اسلواکی و ایتالیا

پنجشنبه ‌٨٩/۴/٣ – ساعت ‌١٨:30 – پاراگوئه و نیوزلند

پنجشنبه ‌٨٩/۴/٣ – ساعت ‌٢٣:00 – دانمارک و ژاپن

پنجشنبه ‌٨٩/۴/٣ – ساعت ‌٢٣:00 – کامرون و هلند

جمعه ‌٨٩/۴/۴ – ساعت ‌١٨:30 – پرتغال و برزیل

جمعه ‌٨٩/۴/۴ – ساعت ‌١٨:30 – کره شمالی و ساحل عاج

جمعه ‌٨٩/۴/۴ – ساعت ‌٢٣:00 – شیلی و اسپانیا

جمعه ‌٨٩/۴/۴ – ساعت ‌٢٣:00 – سوئیس و هندوارس

- مسابقات ‌١/٨ نهایی جام جهانی فوتبال ‌٢٠١٠ آفریقای جنوبی

شنبه ‌٨٩/۴/۵ – ساعت ‌١٨:30 – اول گروه A و دوم گروه B

شنبه ‌٨٩/۴/۵ – ساعت ‌٢٣:00 – اول گروه C و دوم گروه D

یکشنبه ‌٨٩/۴/۶ – ساعت ‌١٨:30 – اول گروه D و دوم گروه C

یکشنبه ‌٨٩/۴/۶ – ساعت ‌٢٣:00 - اول گروه B و دوم گروه A

دوشنبه ‌٨٩/۴/٧ – ساعت ‌١٨:30 – اول گروه E و دوم گروه F

دوشنبه ‌٨٩/۴/٧ – ساعت ‌٢٣:00 – اول گروه G و دوم گروه H

سه شنبه ‌٨٩/۴/٨ – ساعت ‌١٨:30 – اول گروه F و دوم گروه E

سه شنبه ‌٨٩/۴/٨ – ساعت ‌٢٣:00 – اول گروه H و دوم گروه G

جمعه ‌٨٩/۴/١١ – ساعت ‌١٨:30 – برندگان مسابقات ‌۵٣ و ‌۵۴

جمعه ‌٨٩/۴/١١ – ساعت ‌٢٣:00 – برندگان مسابقات ‌۴٩ و ‌۵٠

شنبه ‌٨٩/۴/١٢ – ساعت ‌١٨:30 – برندگان مسابقات ‌۵١ و ‌۵٢

شنبه ‌٨٩/۴/١٢ – ساعت ‌٢٣:00 – برندگان مسابقات ‌۵۵ و ‌۵۶

- مسابقات نیمه نهایی جام جهانی فوتبال ‌٢٠١٠

سه شنبه ‌٨٩/۴/١۵ – ساعت ‌٢٣:00 – برندگان مسابقات ‌۵٧ و ‌۵٨

چهارشنبه ‌٨٩/۴/١۶ – ساعت ‌٢٣:00 – برندگان مسابقات ‌۵٩ و ‌۶٠

- مسابقات رده بندی جام جهانی فوتبال ‌٢٠١٠

شنبه ‌٨٩/۴/١٩ – ساعت ‌٢٣:00 – بازندگان مسابقات ‌۶١ و ‌۶٢

- مسابقات فینال جام جهانی فوتبال ‌٢٠١٠

یکشنبه ‌٨٩/۴/٢٠ – ساعت ‌٢٣:00 – برندگان مسابقات ‌۶١ و ‌۶٢